Spelandet minskar

Enligt den senaste undersökningen om spelande i Sverige har Lotteriinspektionen kommit fram till att spelande i fysiska miljöer minskat – men samtidigt går spelandet online stadigt uppåt.

Mobiltelefon gamblar casino

Att det just nu råder stor debatt huruvida man ska slopa spelmonopolen både i Sverige och i våra grannländer kan komma att påverkas av den senaste spelmarknadsundersökningen som Lotteriinspektionen nyligen publicerade. Den visade nämligen att den svenska spelmarknaden tappat så många som 40 000 konsumenter sedan förra årets mätningar och spel i butik har sedan 2013 tappat hela 850 000 individer. Vad som dock syns tydligt i undersökningen är att de spelare som är kvar dock spelar mer då närmare 250 000 personer i undersökningen uppgett att de spelar varje dag. Och det är spel från mobilen som ökat mest. Ser man till fjolåret var det endast 14 procent vilket kan ställas mot årets undersökning då denna procent uppgår till 24 procent nu 2015. Men det här är inget nytt. De senaste åren har nämligen det digitala spelandet på nätet, både hos aktörer som har eller inte hat tillstånd att bedriva spel i Sverige, plockat 3 procentenheter av spelmarknaden varje år och om utvecklingen fortsätter i denna riktning kommer vi inom fyra år ha en spelmarknad där hälften av allt spel kommer att göras online – så inte är det konstigt att både Sverige och Norge överväger att släppa sina monopol, något vi tidigare skrivit om.

Varför spelar man?

En fråga som undersökningen också fokuserat på är frågan om varför man väljer att spela och svaret som uppgetts flest gånger är för att man vill vinna. Något man även kan se när man tittar på andelen spelare som förr var 22 procent år 2013 som tyckte att spelandets överskott skulle gå till välgörenhet idag endast rör sig om 12 procent. Istället är spelarnas prioriteringar riktade mot de egna vinsterna och man ställer högre krav på spelaktörerna och deras villkor än att förlorade pengar i spel ska gå till statliga ändamål – något som också kan vara ett starkt argument för ett slopande av spelmonopolen?